Szukaj

Zapytanie o program

Brak programu w naszej ofercie? zapytaj o niego! Zdobędziemy go dla Ciebie!


Wyślij zapytanie »

Katalog

Producenci

Kontakt

Dr.Web CureIT

Agisoft PhotoScan Professional EDU

Agisoft PhotoScan Professional EDU

Producent: Agisoft LLC
Kategoria: Grafiki i foto

Ilość Wariant
(12,30 zł brutto) (12,30 zł brutto)

2 481,53 zł brutto
2 017,50 zł netto

System operacyjnyWindows, Mac OS X, Linux
Licencjana wersję programu
Forma licencjielektroniczna
Sposób dostawypoczta e-mail
Koszt dostawy0 zł
Czas realizacji1-2 dni
Strona programuhttp://www.agisoft.com/
Polska wersjanie

Opis programu

Agisoft PhotoScan to zaawansowany program do modelowania 3D na podstawie obrazów, który służy do tworzenia profesjonalnej jakości treści 3D z fotografii. Bazując na najnowszej wielo-widokowej technologii rekonstrukcji 3D, obsługuje dowolne obrazy i jest wydajny zarówno w kontrolowanych jak i niekontrolowanych warunkach. Zdjęcia mogą być wykonane z każdego miejsca, o ile obiekt mający podlec rekonstrukcji jest widoczny na przynajmniej dwóch zdjęciach. Zarówno dopasowanie obrazów jak i rekonstrukcja modelu 3D są w pełni zautomatyzowane.

Wersja edukacyjna jest przeznaczona dla takich instytucji jak: uniwersytety, uczelnie, szkoły naukowo-techniczne, szkoły zawodowe i szkoły zaoczne do użytku w celach niekomercyjnych. 

 

Program Agisoft PhotoScan dostępny jest w trzech rodzajach licencji:

 • Stand-Alone License (licencja, która może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu. W razie potrzeby może zostać przeniesiona na inny komputer. Licencja przeznaczona zarówno dla osób ficznych, jak i prawnych)
 • Floating License (licencja umożliwiająca instalowanie oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów oraz uruchamianie go na tylu systemach, ile zakupiona liczba licencji wskazuje)
 • Educational License (licencja przeznaczona dla instytucji edukacyjnych, ich pracowników oraz studentów. Licencja zabrania zastosowań komercyjnych oprogramowania)

 W przypadku wątpliwości lub zainteresowania zakupem licencji pływających (Floating) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

 

Jak działa Agisoft Photoscan?

Ogólnie, ostatecznym celem przetwarzania fotografii przy użyciu PhotoScan jest zbudowanie teksturowanego modelu 3D. Procedura przetwarzania fotografii i konstruowania modelu 3D składa się z 4 głównych etapów:

1. Pierwszym etapem jest orientacja aparatu. PhotoScan wyszukuje wspólnych punktów na fotografiach i dopasowuje je, a także odnajduje pozycję aparatu dla każdego zdjęcia i udoskonala parametry kalibracji aparatu. W rezultacie tworzone są rozrzedzona chmura punktów i zbiór pozycji aparatu.

Rozrzedzona chmura punktów przedstawia wynik dopasowania zdjęć i nie będzie bezpośrednio użyta w dalszej części procedury konstruowania modelu 3D (z wyjątkiem metody rekonstrukcji opartej na rozrzedzonej chmurze punktów). Może jednak być eksportowana do późniejszego wykorzystania w programach zewnętrznych. Na przykład, model rozrzedzonej chmury punktów może być użyty w edytorze 3D jako punkt odniesienia.

Natomiast PhotoScan do dalszego konstruowania modelu 3D potrzebuje zbioru pozycji aparatu.

2. Następnym etapem jest budowa gęstej chmury punktów. W oparciu o oszacowane pozycje aparatu i same zdjęcia PhotoScan buduje gęstą chmurę punktów. Gęsta chmura punktów może być edytowana przed eksportowaniem lub przejściem do tworzenia modelu siatki 3D.

3. Kolejnym etapem jest budowa siatki. PhotoScan rekonstruuje siatkę wielokątów 3D reprezentującą powierzchnię obiektu w oparciu o gęstą chmurę punktów. Dodatkowo, istnieje też metoda oparta o chmurę punktów do szybkiego generowania geometrii wykorzystując jedynie rozrzedzoną chmurę punktów. Ogólnie, PhotoScan umożliwia zastosowanie dwóch algorytmicznych metod tworzenia siatki 3D: Pole Wysokości - dla planarnego typu powierzchni, Arbitralny - dla każdego rodzaju obiektu.

Po zbudowaniu siatki potrzebna może być jej edycja. Niektóre korekcje, takie jak decymacja siatki, usuwanie odłączonych elementów, zamykanie dziur w siatce, itd. mogą być wykonane za pomocą PhotoScan. W celu bardziej kompleksowej edycji należy skorzystać z zewnętrznych narzędzi do edycji 3D. PhotoScan umożliwia eksportowanie siatki, edycję innym oprogramowaniem i zaimportowanie jej z powrotem.

4. Po rekonstrukcji geometrii (siatki) można ją teksturować i / lub użyć do tworzenia ortofotomapy. PhotoScan umożliwia pracę w kilku trybach teksturowania, są one opisane w odpowiednich podrozdziałach instrukcji obsługi.

Poniżej wymieniono większość funkcji Profesjonalnej Edycji Agisoft PhotoScan:

Fotogrametryczna triangulacja:

 • Przetwarzanie różnych typów obrazowania: powietrzny (nadir, skośny) / z bliskiej odległości.
 • Automatyczna kalibracja: aparaty klatkowe (m.in.: z obiektywem fish-eye) / panoramiczne.
 • Wsparcie projektów wykorzystujących wiele aparatów.

Gęsta chmura punktów: edycja i klasyfikacja:

 • Szczegółowa edycja modelu w celu uzyskania dokładnych wyników.
 • Klasyfikacja punktów w celu dostosowania rekonstrukcji geometrii.
 • Eksportowanie plików .LAS umożliwia korzystanie z klasycznego procesu przetwarzania danych punktowych.

Numeryczny model wysokości: Eksportowanie DSM/DTM

 • Numeryczny Model Powierzchni i/lub Terenu - w zależności od projektu.
 • Georeferencjonowanie w oparciu o metadane EXIF / rejestr lotu: Dane GPS / GCP.
 • Wsparcie dla rejestru EPSG układów współrzędnych: WGS84, UTM, itp.

Eksportowanie georeferencji ortomozaiki

 • Georeferencja ortomozaiki: najbardziej kompatybilny z GIS format GeoTIFF; plik .KML dla Google Earth.
 • Eksportowanie w częściach bardzo dużych projektów.
 • Korekcja kolorów dla jednorodnej struktury.

Pomiary: odległości, powierzchnie, objętości

 • Wbudowane narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości.
 • Aby przeprowadzić bardziej zaawansowaną analizę metryczną rezultaty PhotoScan mogą być w łatwy sposób przekazane do zewnętrznych narzędzi dzięki różnorodnym formatom eksportowania.

Naziemne punkty kontrolne: wysoka dokładność miernictwa

 • Importowanie GCP w celu kontroli dokładności wyników.
 • Automatyczna detekcja kodowanych / niekodowanych obiektów do szybkiego wprowadzania GCP.
 • Narzędzie paska skali do ustalania odległości referencyjnej bez użycia narzędzi pozycjonujących.

Skrypty w Pythonie: dostosowanie procesu przetwarzania

 • Poza przetwarzaniem partiami - jako sposobu obejścia się bez interwencji użytkownika, skrypty w Pythonie umożliwiają dalsze dostosowanie: szablon z parametrami dla kilku podobnych zbiorów danych; kontrola pośrednich wyników przetwarzania; itp.

Przetwarzania wielospektralnego obrazowania

 • Przetwarzanie obrazowania RGB / NIR / termicznego / wielospektralnego.
 • Szybka rekonstrukcja oparta na preferowanym kanale.
 • Wielokanałowe eksportowanie ortomozaiki w celu dalszych obliczeń NDVI i analizy.

Model 3D: tworzenie i teksturowanie

 • Różne zastosowania: stanowiska archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza, ludzie, itd.
 • Bezpośrednie przesyłanie do zasobów Verold i Sketchfab.
 • Tekstura: HDR i tryb wielu plików, do celów bardzo szczegółowej wizualizacji.

Modelowanie 4D dla scen dynamicznych

 • Przetwarzanie projektów z wykorzystaniem stacji wielo-aparatowych dla kreatywnych projektów sztuki kinematograficznej, branży gier, itp.
 • Podstawa licznych efektów wizualnych modeli 3D rekonstruowanych w sekwencji czasu.

Polska strona programu Agisoft PhotoScan

Cyberlink WinRAR Uniblue Dameware Lansweeper Ritlabs Extensoft Foxit Devart Xilisoft Techsmith Agisoft Zamana MindManager Aspose Terminal Works TeamViewer Gold Authorized Gold Partner Peassler