Szukaj

Zapytanie o program

Brak programu w naszej ofercie? zapytaj o niego! Zdobędziemy go dla Ciebie!


Wyślij zapytanie »

Katalog

Producenci

Kontakt

  • Dr.Web CureIT
  • Flip PDF
  • Dr.Web

Dla partnerów

Program Partnerski jest skierowany do firm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją oprogramowania na terenie Polski. Do Programu Partnerskiego może przystąpić każda firma zarejestrowana w Polsce i posiadająca w Polsce siedzibę lub przedstawicielstwo. Umożliwia dokonywanie zakupów licencji na oprogramowanie do dalszej odsprzedaży z uwzględnieniem rabatów partnerskich.

Do przystąpienia do Programu Partnerskiego wymagana jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie kopii dokumentów rejestracyjnych firmy (wpis do ewidencji, krs, regon, nip) na nasz adres email, fax lub pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny.

W Sklepie Partnerskim Softnow Partnerzy zostają przypisani do jednej z trzech grup. Kryterium decydującym o przynależności do danej grupy partnerskiej stanowi suma obrotów z ostatnich 90 dni zgodnie z poniższą tabelą:

Grupa partnerskaPodstawa płatnościTermin płatnościSuma obrotów
netto w PLN (90 dni)
IProformaPrzedpłataPoniżej 2500
IIProformaPrzedpłata2500 - 7500
IIIFaktura VAT14 dniPowyżej 7500

Suma obrotów jest aktualizowana z datą wpłynięcia wpłaty za złożone zamówienie na konto Softnow.

Przystąpienie do Programu Partnerskiego zobowiązuje do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przestrzegania poufności danych osobowych, uzyskanych w związku z realizacją zamówień.

Każda zakupiona przez Partnera licencja może być przeznaczona wyłącznie dla podanego w zamówieniu kontrahenta określonego jako użytkownik końcowy.

Cyberlink WinRAR Uniblue Dameware Lansweeper Ritlabs Extensoft Foxit Devart Xilisoft Techsmith Agisoft Zamana MindManager Aspose Terminal Works TeamViewer Gold Authorized Gold Partner Peassler