Szukaj

Zapytanie o program

Brak programu w naszej ofercie? zapytaj o niego! Zdobędziemy go dla Ciebie!


Wyślij zapytanie »

Katalog

Producenci

Kontakt

  • Dr.Web CureIT
  • Flip PDF
  • Dr.Web

WinRAR EDU/STUDENT

WinRAR EDU/STUDENT

Producent: WinRAR GmbH
Kategoria: Archiwizacja i backup

Ilość
(18,45 zł brutto) (18,45 zł brutto)

138,01 zł brutto
112,20 zł netto

Cennik jednostkowy
1 » 138,01 zł
2-9 » 106,03 zł
10-24 » 82,90 zł
25-49 » 69,13 zł
50-99 » 55,35 zł
100-199 » 41,45 zł
200-499 » 36,90 zł
500-> » 32,23 zł
System operacyjnyWindows, DOS, OS/2, Linux, FreeBSD, MacOSX i Pocket PC
Licencjana wersję programu
Forma licencjielektroniczna
Sposób dostawypoczta e-mail
Koszt dostawy0 zł
Czas realizacji1 dzień
Strona programuhttp://www.win-rar.com
Polska wersjatak

Opis programu

  • WinRAR to potężne narzędzie do kompresji, posiadające wiele zintegrowanych, dodatkowych funkcji, które pomagają organizować twoje zarchiwizowane pliki.
  • Pod względem wydajności kompresji narzędzie to, zdecydowanie wyprzedza inne tego typu produkty. Oprócz tworzenia zauważalnie mniejszych archiwów, jest często szybsze od konkurencyjnych produktów. To pozwala zaoszczędzić zarówno miejsce, koszty transmisji jak i bezcenny czas pracy.
  • WinRAR obsługuje wszystkie popularne formaty skompresowanych plików (RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z oraz 7-Zip). Jest to idealny program do zastosowania przy plikach multimedialnych. Automatycznie rozpoznaje i wybiera najlepszą metodę kompresji. Specjalny algorytm umożliwia szczególnie sprawne pakowanie plików multimedialnych.
  • WinRAR pozwala także na łatwe dzielenie archiwów na poszczególne wolumeny, umożliwiając na przykład nagrywanie ich na oddzielne nośniki. Sprawdza się również idealnie, w przypadku wysłania plików poprzez sieć. Jego 128 bitowe szyfrowanie haseł i technologia autoryzacji podpisu zapewni ci spokój i pewność, jakich szukałeś.
  • Program jest licencjonowany jako shareware, co oznacza, że masz możliwość wypróbowania go dokładnie całkowicie bezpłatnie. Możesz używać programu całkowicie za darmo przez 40 dni!
  • Licencje WinRAR są ważne dla wszystkich dostępnych języków i wersji systemów. Jeśli zakupiłeś więcej niż jedną licencję, można ją nawet stosować do rożnych systemów, spełniając indywidualne zapotrzebowanie użytkowników.

UWAGA!
Licencja edukacyjna (akademicka) jest przeznaczona wyłacznie dla instytucji edukacyjnych (szkoły, uniwersytety, uczelnie wyższe itp.) oraz studentów (w tym przypadku należy po złożeniu zamówienia przesłać skan legitymacji)! Istnieje także możliwość rozszerzenia posiadanej licencji o kolejne stanowiska - w tej sprawie prosimy o kontakt.

WinRAR – Co nowego w wersji 4.00


1. Poprawiono szybkość dekompresji RAR. W zależności od typu danych dekompresja może być nawet 30 razy szybsza niż w poprzednich wersjach.

Zarówno ogólny algorytm programu WinRAR jaki i wiele specjalnych metod obsługi multimediów WinRAR korzystają z tej poprawy. Jedyny moduł programu WinRAR jaki pozostał nietknięty to metoda "Text compression"

2. Zmiany w obsłudze ISO:

a) Obsługa UDF została uaktualniona do wersji UDF 2.50. Umożliwia to rozpakowywanie większości plików Blue-ray ISO;

b) podczas przeglądania plików UDF ISO, wyświetla się numer wersji UDF po nazwie formatu "UDF" na pasku adresów WinRAR w oknie dialogowym;

c) WinRAR ustala datę modyfikacji folderu podczas rozpakowywania folderów przechowywanych
w plikach UDF oraz ISO9660.

3. Zmiany w oknie dialogowym hasła:

a) WinRAR używa tego samego formatu okna dialogowego podczas archiwizacji i rozpakowywania, więc opcja "pokaz hasło" jest również dostępna podczas rozpakowywania;

b) Przycisk "organizuj hasła" w oknie dialogowym hasła daje dostęp do interfejsu organizatora haseł, gdzie można zapisać swoje często używane hasła. Do zapisanych haseł jest możliwy dostęp przy pomocy rozwijanej listy auto uzupełniania.

Ważne jest, aby wiedzieć, że te zapisane hasła nie są szyfrowane i może zobaczyć je każdy, kto ma dostęp do danego komputera. Funkcję „organizuj hasła” należy używać tylko wtedy, gdy komputer jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.

c) Opcja "użyj dla wszystkich archiwów" jest dostępna w oknie dialogowym haseł podczas jednoczesnego rozpakowywania wielu archiwów. Używa się jej wprowadzając dla tych archiwów wspólne hasło.

Jeśli ta opcja zostanie użyta z pustym hasłem, WinRAR pominie wszystkie zaszyfrowane archiwa.

4. W systemie Windows 7 WinRAR będzie również wyświetlać ogólny status wykonywanej operacji na ikonie WinRAR na pasku zadań Windows. Można to wyłączyć używając opcji "Taskbar progress bar" na stronie "Ogólne" w ustawieniach WinRAR.

5. Wiele poprawek w obsłudze Unicode pozwala na przetwarzanie nieanglojęzycznych nazw plików 
o wiele sprawniej niż dotychczas. Poprawki te zawierają m.in.:

a) Lepszą obsługę Unicode w opcjach WinRAR "zmień nazwę", "konwertuj", "znajdź" i innych komendach, w panelu drzewa, przy wpisywaniu haseł oraz innych częściach interfejsu programu

b) Poprawne wyświetlanie nazw Unicode w WinRAR w menu kontekstowym Eksploratora Windows

c) Obsługa Unicode w plikach .ing, co umożliwia lokalizację WinRAR w językach dostępnych tylko jako Unicode.

6. Zmiany w składni przełącznika -x<file>. Można teraz wyspecyfikować maskę wykluczeń dla folderów. Taka maska musi mieć znak na przykład  -x*tmp* lub -x* emp

7. Nowa opcja "Extract relative paths" w części "Zaawansowane" okna dialogowego rozpakowywania.
Jeśli się przegląda jakiś sub folder w interfejsie WinRAR i uaktywni się funkcję "Extract relative paths" cześć ścieżki włącznie z aktualnym sub folderem zostanie usunięta ze ścieżki otwieranego pliku. Na przykład, jeżeli wewnątrz zarchiwizowanego folderu "BackupMyData" użytkownik wypakowuje folder "Images" to zostanie on rozpakowany jako "Images", a nie jako „BackupMyData/Images".

Ta opcja to nowy -  domyślny tryb wypakowywania, jednak to ustawienie domyślne można zmienić z powrotem na ustawienie dostępne  WinRAR 3.x. Wystarczy wybrać "Extract full paths" i nacisnąć przycisk "Zapisz ustawienia" w części "Ogólne" okna dialogowego rozpakowywania.

8. Windows 98, Windows Me, Windows NT nie są już obsługiwane ani przez WinRAR, ani przez jego moduł samo rozpakowywania. Najstarsza wersja Windows obsługiwana przez WinRAR 4.0 to Windows 2000.

W przypadku potrzeby uruchomienia WinRAR na starszych edycjach Windows, można ściągnąć jedną ze starszych wersji WinRAR z serwwera ftp://ftp.rarlab.com/rar

9. Jeżeli archiwa TAR, TAR.GZ or TAR.BZ2 zawierają symboliczne lub rzeczywiste linki i jeśli docelowym systemem plików jest NTFS, WinRAR utworzy takie linki podczas rozpakowywania archiwum. WinRAR utworzy symboliczne linki jako symboliczne i rzeczywiste w systemie Windows Vista  i nowszych, a w starszych utworzy wszystkie linki jako symboliczne.

10. Proces odzyskiwania wolumenów zawiera teraz mniej potrzebnych do jego wykonania operacji, co skutkuje lepsza wydajnością.

11. Można wybrać bibliotekę Windows 7 w panelu drzewa w oknie dialogowym rozpakowywania, a WinRAR użyje jej domyślnej lokalizacji zapisywania jako ścieżki docelowej.

12. Komenda "Raport" pozwala na wybranie HTML, tekstu Unicode oraz zwykłego tekstu dla pliku raportu. W przeciwieństwie do poprzednich wersji WinRAR program zachowuje teraz w raportach znaki Unicode lub formatowania Unicode podczas używania HTML. Od teraz znaki nie anglojęzyczne będą w takich raportach wyświetlane poprawnie.

13. Lista wiadomości w archiwach GUI SFX pokazuje tylko status operacji i komunikaty błędów. Nie zawiera już nazw wszystkich rozpakowywanych plików. Ta zmiana poprawia prędkość i redukuje wymagania dotyczące wolnej pamięci systemu dla archiwów SFX zawierających dużą ilość plików. Ułatwia to również zlokalizowanie komunikatów błędów, ponieważ nie są one ukryte pomiędzy nazwami rozpakowywanych plików.

14. Archiwa GUI SFX pokazują teraz przycisk "Extract" zamiast "Install" jeśli w komentarzach archiwum nie ma komend "Setup" lub "Presetup". Jeśli użytkownik woli przycisk "Install", ale nie potrzebuje uruchamiać żadnych programów, może dodać komendę  "Setup" bez żadnych parametrów.

15. WinRAR wyświetla wskaźnik wykonania zadania w procentach nad paskiem postępu podczas naprawy archiwum zawierającego dane naprawcze przy odzyskiwaniu wolumenów.

16. WinRAR ogranicza maksymalny rozmiar jednego wolumenu do 4 GB minus 1 bajt podczas tworzenia wolumenów RAR na dyskach z systemem plików FAT lub FAT32 w trybie automatycznego wykrywania wielkości wolumenów. Te systemy nie obsługują plików większych niż 4 GB.

17. Jeśli aktywna jest opcja "Wait if other WinRAR copies are active", a WinRAR oczekuje na kolejną kopię, można nacisnąć przycisk "Continue" w oknie komend, aby wymusić na WinRAR zakończenie oczekiwania. Od teraz przycisk "Continue" pozwala pominąć stan "Wait if other WinRAR copies are active" dla bieżącej operacji.

18. WinRAR wyświetla jedno okienko żądania hasła zamiast dwóch, podczas zapisywania zaszyfrowanego pliku jako archiwum RAR lub ZIP po jego zmodyfikowaniu w zewnętrznym edytorze. Poprzednie wersje WinRAR wymagały zwykle dwukrotnego podania hasła, zarówno przy rozpakowywaniu oryginalnego archiwum, jak i przy modyfikacji istniejącego.
Tylko archiwa RAR z zaszyfrowanymi nazwami plików są przetwarzane z jednym żądaniem podania hasła.

19. Nowy kod błędu 10 ("no files") dodano do listy kodów błędów w trybie linii komend RAR oraz WinRAR. Ten nowy kod może zostać wygenerowany przez komendy archiwizacji, rozpakowania, kasowania lub naprawy. Oznacza on, że RAR nie znalazł żadnych plików pasujących do podanej nazwy lub maski archiwum.

20. Obszar nazwy pliku w oknie dialogowym nadpisywania zajmuje teraz kilka linii. Umożliwia to wprowadzanie o wiele dłuższych nazw.

21. Poprawione błędy:

a) zmiana nazwy pliku w archiwum mogła także skutkować zmianą nazw wszystkich plików z tą sama nazwą w innych folderach tego samego archiwum

b) poprzednie wersje błędnie pokazywały ogólny rozmiar spakowanego pliku w komendzie "Info" dla wielu wolumenów w archiwach CAB;

c) w archiwach ZIP komendy 'U' (update) oraz 'F' (fresh) mogły w błędny sposób aktualizować nawet pliki nie określone w linii komend. Zdarzało się to tylko w przypadku plików w aktualnym folderze, których nazwy zgadzały się z nazwami plików w archiwum ZIP. Ten błąd nie dotyczył archiwizacji w zwykłym trybie 'A' (add).

 

Zobacz także:

Cyberlink WinRAR Uniblue Dameware Lansweeper Ritlabs Extensoft Foxit Devart Xilisoft Techsmith Agisoft Zamana MindManager Aspose Terminal Works TeamViewer Gold Authorized Gold Partner Peassler